Nieuws

Duurzaam Oosterhout Gesprek Doe jij ook mee?

Tijdens de Duurzaam Oosterhout Week van 2 tot 10 oktober was er veel aandacht voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en gebouwen. Met op vrijdag 8 oktober in de Bussel ‘het duurzame gesprek’. Er stonden 20 stoelen klaar voor Oosterhouters om hun dromen, ideeën en ook zorgen met elkaar te delen. Alle stoelen waren bezet met zowel woningeigenaren en huurders uit allerlei wijken en uit de kerkdorpen. Het werd een inspirerend en informatief gesprek..

CO2-neutraal in 2050
Al in 2030 moeten de eerste doelen worden behaald bij de reductie van fossiele brandstof. In 2050 moet Oosterhout (dit geldt overigens voor alle gemeenten in Nederland) CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat we geen olie en aardgas meer gebruiken en dat onze huizen en gebouwen met schone en duurzame energie worden voorzien van elektriciteit en warmte. 

Het houdt iedereen bezig
Vrijwel alle twintig deelnemers geven aan dat het verduurzamen van vooral hun woning hen bezig houdt. Binnen de mogelijkheden die er zijn, gaat men aan de slag met bijvoorbeeld woningisolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Maar voor de laatste stap, om helemaal van het gas af te gaan, wordt vooral gekeken naar de gemeente. ‘Hoe zien de plannen eruit en wat kunnen we aan hulp en steun van de gemeente verwachten?’ Deelnemers voelen de eigen verantwoordelijkheid maar het moet financieel wel haalbaar zijn. En minstens zo belangrijk. Het moet comfortabel blijven in huis. Ook wordt gesteld dat het belangrijk is om inwoners zo breed mogelijk te betrekken. En wat zou het mooi zijn om als buurt of wijk zelfvoorzienend te worden en minder afhankelijk te zijn van de keten. 

Isolatie en zonnepanelen
De woningbezitters nemen stap voor stap maatregelen. Vaak ingegeven door een rekensom. Wat kost het en wat levert het mij op? Met stijgende energieprijzen zijn maatregelen sneller rendabel en dus financieel ook eerder haalbaar. Huurders van woningen zijn meer afhankelijk van de verhuurder. Gelukkig biedt Thuisvester aan om woningen samen met huurders te verduurzamen met isolatie en zonnepanelen. Esther uit Oosterheide heeft voor deze optie gekozen. Ze betaalt nu 30 euro extra aan servicekosten en krijgt nu gratis groene stroom. 

Uit ervaring weet ze ook dat andere huurders niet mee hebben gedaan, omdat ze het niet vertrouwden. Heel jammer, want je bent echt goedkoper uit, is haar conclusie.

De mogelijkheden eerlijk met elkaar benutten
Om Oosterhout in 2050 volledig aardgasvrij te hebben kijken de deelnemers nadrukkelijk naar de gemeente. Wat zijn de plannen en hoe worden wij als inwoners geholpen? De gemeente vertelt dat men nu plannen aan het maken is waarbij de mogelijkheden voor een warmtenet, geothermie (aardwarmte) en aquathermie (warmtewinning uit water) worden onderzocht. Waar inwoners behoefte aan hebben, is duidelijkheid in de vorm van voorlichting en mogelijk ook educatie. En men wil betrokken zijn en blijven. Omdat er nog veel onzeker is, is het belangrijk dat er onderling vertrouwen is. Ook heel belangrijk is dat de juiste (technische) keuzes worden gemaakt om spijt achteraf te voorkomen. En natuurlijk moeten oplossingen betaalbaar zijn voor iedereen. Daarbij wordt ook sociale financiering genoemd. Wie het niet kan betalen, moet worden geholpen. Het moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Energiecoach
De energietransitie doe je samen. Dat geldt ook voor het duurzaam maken van je huis. Het is nodig om samen te werken. Drie bewoners van het Nonnenveld hadden ideeën voor hun straat, maar merkten al snel dat je niet iedereen zomaar meekrijgt. Anderen geven aan dat ze aan de slag willen maar het moeilijk vinden om de juiste keuzes te maken. Daarom was het mooi dat Gerrit Jansen was aangeschoven. Hij is energiecoach bij Oosterhout Nieuwe Energie en geeft gratis en onafhankelijk advies bij mensen thuis. Een advies waarmee keuzes worden gemaakt die tegelijk duurzaam en financieel haalbaar zijn dankzij bijvoorbeeld subsidies of met een duurzaamheidslening van de gemeente.

Ook meepraten?
Deelnemers aan het duurzame gesprek waren enthousiast en willen ook graag verder praten met elkaar. Een goed plan waarbij meer deelnemers van harte welkom zijn. 

Daarom deze oproep. Wil je meedenken en meepraten over dit belangrijke onderwerp? Meld je dan aan via duurzaam@oosterhout.nl.

Delen

© Gemeente Oosterhout