Nieuws

Politiek vraagt 35 Brabanders advies over de eerlijke verdeling van duurzame energiebronnen in de regio

Het is belangrijk dat Oosterhouters hun stem laten horen

Na de ‘Brabant Praat’-inwonersdialoog, waarbij eerder dit jaar ruim 100 Brabanders een advies uitbrachten over betaalbare energie, organiseert energieregio West-Brabant nu een ‘Brabant Praat’-burgerforum. Een kleinere groep inwoners wordt dit keer uitgenodigd mee te denken over de volgende stap: hoe blijven we duurzame energiebronnen in de regio eerlijk verdelen? De mensen die worden ingeloot komen vijf keer bij elkaar in de periode juni, juli en september. Deze week kan bij elke inwoner de uitnodiging hiervoor op de deurmat vallen.

Een plan voor de regio
Een telefoon opladen, de waterkoker en wasmachine gebruiken vinden we allemaal fijn. Daarvoor hebben we elektriciteit nodig. Maar er gaat veel veranderen de komende jaren. Nederland stopt met steenkool voor elektriciteit en in plaats daarvan komt duurzame energie. Bijvoorbeeld uit windparken en van zonnepanelen. De energieregio West-Brabant heeft hier een plan voor gemaakt: de Regionale Energiestrategie (RES).

Eerlijke verdeling
Er is zorgvuldig gewerkt aan plannen voor gebieden waar duurzame energie opgewekt kan worden. Vanwege nieuwe inzichten moeten er opnieuw belangrijke beslissingen worden genomen. Hoe blijven die locaties eerlijk verdeeld in de regio? Zijn er nog andere manieren om energie op te wekken? Welke invloed heeft dit op het landschap? En waar slaan we energie op die we te veel hebben? De plannen hebben invloed op de omgeving van de West-Brabanders. Om de overstap zo goed mogelijk te kunnen maken vragen de gemeentes haar inwoners om advies.

Alle verschillende meningen zijn belangrijk
Désirée Brummans, voorzitter van de stuurgroep RES West-Brabant en demissionair wethouder bij gemeente Moerdijk, licht het belang toe van ieders mening: “Er wonen veel verschillende mensen in de regio. En iedereen vindt wat anders. Het is belangrijk dat we alle verschillende meningen horen. Daarom willen we ook graag met verschillende inwoners uit de regio in gesprek over alle veranderingen. Als je het belangrijk vindt dat je gehoord wordt, dan is dit je kans. Je hoeft niks van het onderwerp te weten.”

Persoonlijke uitnodiging
De Energieregio heeft een willekeurige selectie gemaakt van postcodes en huisnummers in de regio. Deze huishoudens ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor het burgerforum. De uitnodigingen vielen rond 14 mei op de deurmat. Alleen mensen die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zich aanmelden. Uit alle aanmeldingen worden 35 mensen geloot. Tijdens de vijf bijeenkomsten in de maanden juni, juli en september gaan ze met elkaar in gesprek en komen zo tot een advies. Dat zal worden meegenomen door de stuurgroep in het verbeteren van de plannen.

Gemeente Oosterhout vindt eerlijke verdeling een belangrijk uitgangspunt
Ook bijna 600 inwoners uit de gemeente Oosterhout hebben een brief op de mat gekregen. Wethouder duurzaamheid Marcel Willemsen roept deze mensen op zich vooral aan te melden: “Het is belangrijk dat wij als Oosterhouters onze stem laten horen over verdeling van duurzame energiebronnen, nu en in de toekomst. Want ook in Oosterhout bereiden we ons voor om stappen te zetten op weg naar aardgasvrij wonen met duurzame warmtebronnen. Eerlijke verdeling en betaalbaarheid van de alternatieven voor aardgas voor inwoners is een belangrijk uitgangspunt in de Transitievisie Warmte die de raad heeft vastgesteld. Dus de mening van Oosterhouters horen wij graag.”

Brabant Praat
Brabant Praat is een initiatief van de Energieregio West-Brabant: één van de 30 energieregio’s in Nederland die werken aan de Regionale Energiestrategie (RES). Zo gaan we in West-Brabant samen en stap voor stap over naar duurzame energie en warmte. De RES is niet in beton gegoten, maar krijgt steeds een update. Gaat de uitvoering zoals gepland, moet er worden bijgestuurd, zijn er nieuwe innovaties, of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen? Eind 2022 willen de gezamenlijke wethouders en bestuurders van waterschappen en provincie hier een besluit over nemen. In 2023 worden de gemeenteraden hierover geïnformeerd. Alle betrokken partijen zijn al met de voorbereidingen bezig. Het is de taak van de gemeenten om hun inwoners te betrekken bij de uitvoering en nieuwe plannen.

Het burgerforum van Brabant Praat is te volgen via www.brabantpraat.nl en www.energieregiowb.nl

 

Delen

© Gemeente Oosterhout