Nieuws

Gemeente Oosterhout toont haar ambities in circulariteit 

Op vrijdag 31 maart 2023 bezocht (voormalig) gedeputeerde van de provincie Noord- Brabant Anne-Marie Spierings in Dorst RK Basisschool Marcoen. Hiermee ging zij in op de uitnodiging om haar kennis te laten maken met hoe  Oosterhout inzet op circulariteit binnen onderwijshuisvesting. Daarnaast werd gesproken over de inzet van de beschikbare subsidiegelden vanuit de provincie binnen het SP3 corona herstelprogramma. Het werd een inspirerende middag waar wethouder Guus Beenhakker, adviseur vastgoed Raymond Mentink en opgaveleider duurzaamheid Piet Ackermans, namens de gemeente bij aanwezig waren. Ook het schoolbestuur van Delta onderwijs en de Marcoen waren erbij.

Tijdens haar bezoek werd ze bijgepraat over de circulaire- en modulaire huisvesting van deze school en de keuzes die zijn gemaakt voor, tijdens en na de bouw op planning, proces, vervolgstappen en het verwachte eindresultaat. Met een rondleiding door de school werd duidelijk dat flink investeren in duurzaamheid en circulariteit in combinatie met de bewuste keuze voor modulaire bouw een win-win situatie oplevert.

Voordelen
De voordelen van deze circulaire- en modulaire huisvesting? De makkelijke schaalbaarheid. De Marcoen gaat op termijn van 250 naar 500 leerlingen, maar zal uiteindelijk ook weer krimpen. Met de gemaakte keuzes kunnen we ten alle tijde voorzien in de grotere of kleinere behoefte van morgen. De overtollige modules zijn namelijk eenvoudig te verplaatsen en elders in te zetten. Ook transformatie naar andere huisvestingsvormen is mogelijk. De boxen zijn energieneutraal en comfortabel. Zo voorkomen we bouwen voor leegstand van de toekomst.

Deze circulaire- en modulaire huisvesting voor scholen past binnen de bredere beweging naar duurzaamheid en het verminderen van de impact van de gebouwde omgeving op het milieu. Het biedt scholen niet alleen een duurzame en gezonde leeromgeving voor leerlingen en onderwijzend personeel, maar kan daarnaast bijdragen aan de ontwikkeling van klimaatbewustzijn en duurzaamheid binnen het onderwijs. Zo geven we niet alleen het juiste voorbeeld aan onze eigen (jonge) inwoners, maar het kan ook een voorbeeld zijn voor andere gemeenten en (kleinere) dorpen met wisselende leerlingenaantallen op scholen.

Trots op Oosterhout
Dat gemeente Oosterhout flink investeert in circulariteit en duurzaamheid, maakt Anne-Marie Spierings trots op Oosterhout. De wijze waarop de gemeente de circulaire-, modulaire onderwijshuisvesting inzet, kan volgens haar een voorbeeld zijn voor andere gemeenten en (kleinere) dorpen en steden met wisselende leerlingenaantallen. Ook nodigde ze ons uit om nader in gesprek te gaan richting ministeries over de financierings- en afschrijvingsmethodieken, die meer passen bij circulaire bouw. Verandering hierin is noodzakelijk.

Verder bespraken we de onderzoeken die op basis van het #SP3 subsidie programma, als onderdeel van de actie- en herstelagenda Coronaherstel van de Provincie Noord-Brabant worden uitgevoerd. Vanuit SP3 wordt in Oosterhout tevens een bijdrage geleverd aan de uitrol van het Nationaal Isolatie Programma (NIP) dat direct financieel impact maakt op onze inwoners. De Oosterhoutse opzet richting een Circulair ambachtscentrum en het onderzoek naar de circulaire inzet van fiets- en vuilcontainer banden werd gepresenteerd door Fiona Goossens, waarbij hergebruik en consumentengedrag aan de orde kwam.

Haar bezoek werd afgerond met een interessante discussie over de voorgenomen plaatsing van twee windturbines, de gewenste realisatie van een zonnepark en de wens voor een toekomstige aansluiting van Oosterhout op de Delta - Rijn waterstof corridor.

Oosterhout heeft duurzaamheid en circulariteit meer voor elkaar.

Delen

© Gemeente Oosterhout