Nieuws

Gemeente Oosterhout wint van gemeente Altena tijdens het NK Tegelwippen en behaalt derde plaats

Van 30 maart t/m 30 september trok de gemeente Oosterhout ten strijd tegen de gemeente Altena tijdens het NK Tegelwippen. Het NK Tegelwippen is een jaarlijks terugkerende wedstrijd van zes maanden, waarin gemeentes uit het hele land tegen elkaar strijden om zoveel mogelijk tegels te verruilen voor groen. 

Oosterhout klimaatbestendiger en biodiverser
Het NK Tegelwippen is vorig jaar in het leven geroepen om Nederlandse gemeenten, wijken en straten groener te maken. Het verwijderen van (tuin)tegels en het aanbrengen van beplanting maakt de omgeving klimaatbestendiger en biodiverser. Bomen en planten vangen zonnestraling op en verdampen water, waardoor het minder heet is in de wijk. Ook kan regenwater beter opgevangen worden tijdens piekbuien. Een overschot aan regenwater zakt dan de bodem in. Dit is goed voor de planten en zorgt voor een voldoende grondwaterstand. Het toevoegen van diverse plant- en bloemsoorten verbetert tegelijkertijd de biodiversiteit.

39.198 Oosterhoutse tegels
Landelijk zijn er in totaal 1.556.919 tegels gewipt, waarvan 39.198 Oosterhoutse tegels. Zo trapten we de actie in maart af met de boom-plant-dag van de werkgroep Oosterhout Duurzaam, is er een ‘tegeltje groen’ actie georganiseerd voor huurders in samenwerking met Thuisvester en is er door inwoners gebruik gemaakt van de subsidie klimaatvriendelijke tuinen. Ook waren er inwoners die een geveltuintje voor de deur kregen. Daarnaast heeft de gemeente vergroening aangebracht in diverse bouwprojecten, zoals bij de nieuwe waterdoorlatende parkeerplaatsen in Santrijnhof en bij de nieuwe groenvakken in de Blauwsparstraat.

Krachten bundelen
Bij het NK Tegelwippen wordt de ranglijst van winnaars berekend door naar het TPI te kijken, het aantal tegels per 1000 inwoners. Grotere gemeenten hebben immers meer inwoners en meer grond ter beschikking. Gemeente Oosterhout heeft met alle acties van de afgelopen zes maanden en het enthousiasme van inwoners de gemeente Altena verslagen door 700,09 tegels per 1000 inwoners te verwijderen uit te Oosterhoutse grond. Hiermee belandt Oosterhout in de top 3 van alle 81 deelnemende gemeenten. Wethouder Arnoud Kastelijns is zeer tevreden met het eindresultaat: “Door krachten te bundelen kunnen we heel veel bereiken in Oosterhout. Dat is in deze wedstrijd duidelijk geworden. Ik ben trots op het enthousiasme van alle inwoners, ondernemers en andere partijen die Oosterhout weer een stukje groener hebben gemaakt.”

Delen

© Gemeente Oosterhout