Oosterhouts duurzaamheidsevent

Groene Pluim in oosterhout voor Martens

Het Oosterhouts duurzaamheidsevent voor ondernemers wordt georganiseerd door de gemeente Oosterhout, VECOO en VNO-NCW Brabant Zeeland. Het event biedt boeiende sprekers en aan het einde van de dag de uitreiking van de Groene Pluim aan een Oosterhouts bedrijf dat uitblinkt in duurzaamheid.

De mens is verantwoordelijk

Opwarmer deze dag, in overdrachtelijke zin, is Ruud Veltenaar: TED spreker, hoogleraar, filosoof maar vooral begenadigd spreker over klimaat en duurzaamheid. Hij houdt de ondernemers voor dat actie per direct nodig is. Tenminste, als we van onze kinderen houden en hen ook nog een toekomst willen bieden, zonder de aarde daarbij verder uit te putten. “98% van de klimaatonderzoekers is het eens is over het feit dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. De mens is als enige soort in staat om door eigen handelen de wereld op te warmen. Iets dat nog nooit eerder gebeurde. Wie dat nu nog ontkent, staat los van de werkelijkheid” aldus Ruud Veltenaar. “Ieder mens moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen; en dat kan, door keuzes te maken in bijvoorbeeld mobiliteit, vleesconsumptie, het duurzamer maken van je woning en natuurlijk in het ondernemen met meer focus op welzijn en bijdragen aan een betere wereld”.

Ondernemers over duurzaam ondernemen

De pregnante boodschap van Ruud Veltenaar klinkt nog na in de presentatie van Remco van Dessel van Agel Adviseurs uit Oosterhout. Hij gaat in gesprek met vier ondernemers die met hun producten en ideeën bijdragen aan duurzaam ondernemerschap. Deze ondernemers laten zien dat er in Oosterhout flinke stappen zijn gemaakt, door grootschalig zonnepanelen te plaatsen op daken van bedrijven, een ontwikkeling die doorzet. Ook het vervangen van lichtbronnen door led-verlichting draagt fors bij aan energiebesparing. De Graaf Logistics vertelt over hun keuze voor bio-brandstof en ondernemer Paul Smits schetst de grote mogelijkheden van waterstof. Hun verhalen laten zien, dat het ondernemers ernst is bij het duurzaam ondernemen.

Groene Pluim voor Martens

Aan het einde van de middag heeft wethouder Marcel Willemsen de eer om de Groene Pluim uit te reiken aan familiebedrijf Martens dat al vijf generaties onderneemt in Oosterhout. De jury roemt niet alleen de manier waarop Martens omgaat met bijvoorbeeld restproducten en recycling, maar ook de lokale betrokkenheid en het personeelsbeleid met kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De prijs wordt in ontvangst genomen door Youri Martens. Hij vertegenwoordigd de vijfde generatie. Youri, nu nog student in Delft, laat in zijn verhaal doorklinken dat technologie aan de basis staat van een duurzame wereld. Het is een hoopvol verhaal aan het slot van een enerverende, inspirerende en informatieve middag.

Delen

© Gemeente Oosterhout