Nieuws

Het project Delta Rhine Corridor van start

De Nederlandse infrastructuur moet op de schop als we de energietransitie waar willen maken. Met de aanleg van een nieuwe bundel buisleidingen en kabels kunnen de grote industrieën van ons land én van het buitenland verduurzamen. De buizen lopen van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens. De strook waarin de aanleg van de buizen is gepland, loopt ook door de gemeente Oosterhout.

De eerste plannen van het project Delta Rhine Corridor zijn bekend gemaakt. In deze plannen staat beschreven waar de buisleidingen (en kabels) moeten komen en wat er mogelijk door vervoerd gaat worden.

Ontdek meer bij de online talkshow
Je kunt kijken naar een online talkshow over de Delta Rhine Corridor. U kunt de uitzending bekijken via www.rvo.nl/d-r-c-online-talkshow.

Of kom naar een informatiebijeenkomst
Om meer over het project te vertellen zijn er in Brabant vier informatiebijeenkomsten over de Delta Rhine Corridor. Het zijn inloopbijeenkomsten zonder centrale presentatie. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden.

Je bent welkom van 19.00 uur tot 21.00 uur op:

  • Woensdag 14 juni 2023 in Fletcher Hotel de Korenbeurs in Made
  • Maandag 19 juni 2023 in Hotel De Borgh in Zevenbergen
  • Dinsdag 20 juni 2023 in De Dorpshuizen in Beek en Donk
  • Donderdag 22 juni 2023 in ‘t Plein in Udenhout.

Waarom de Delta Rhine Corridor?
Het kabinet ziet een aantal uitdagingen voor de toekomst, waarvoor de Delta Rhine Corridor een oplossing kan bieden. De buisleidingen en gelijkstroomverbindingen zijn daarom nodig in Nederland en tussen Nederland en Duitsland.

  • Klimaat: In 2030 moet Nederland 55% minder CO2 uitstoten, vergeleken met 1990. Dit kan door over te gaan op hernieuwbare energie.
  • Energie: Voor het energiesysteem van Nederland zijn duurzaamheid, leveringszekerheid en energie-onafhankelijkheid cruciaal. Ontwikkelingen zoals de Russische inval in Oekraïne spelen hierin een rol.
  • Economische waarde industrie: Voor het behoud van de economische waarde van de grote industrieclusters is het verduurzamen van bedrijfsprocessen waarvoor nu fossiele grond- en brandstoffen worden gebruikt essentieel.
  • Vervoer van gevaarlijke stoffen: Buisleidingen onder de grond kunnen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een goed alternatief zijn voor vervoer via spoor, weg en water.

Je kunt reageren op de plannen
Je kunt tot 6 juli 2023 reageren op de plannen. Dat kan via www.rvo.nl/d-r-c.

Delen

© Gemeente Oosterhout