Nieuws

Oosterhout Nieuwe Energie start zonnepanelenproject op dak brandweerkazerne

Inwoners van Oosterhout kunnen meedoen aan een aantrekkelijke actie van Oosterhout Nieuwe Energie (ONE). Investeren in zonne-energie op het dak van de Oosterhoutse brandweerkazerne. De gemeente stelt het dak van de brandweerkazerne beschikbaar voor dit project.

Slimme investering als inwoner of ondernemer
De installatie van ruim 400 panelen wordt gerealiseerd onder toekenning van een zg. SDE+ subsidie van de overheid. Dit betekent dat er gedurende 15 jaar een gegarandeerde subsidie wordt gegeven over de opgewekte hoeveelheid stroom. De totale investering beloopt ongeveer € 120.000 inclusief werkkapitaal. Er worden 480 obligaties uitgegeven tegen een inleg van € 250 per stuk. Obligatiehouders ontvangen elk jaar minstens 3 % rente over het uitstaande saldo. Jaarlijks wordt een deel van de obligaties lineair afgelost.

Na 15 jaar wordt de installatie overgedragen aan de gemeente. De opbrengst kan eventueel als slotbetaling aan de deelnemers worden uitgekeerd. Opbrengst uit verkoop van de opgewekte stroom is nodig voor exploitatie van de installatie, kosten van verzekeringen en administratie.

Wij zullen zo snel mogelijk een memorandum en een opstelling van de obligatielening op onze website plaatsen. Geïnteresseerde vinden op de website van Oosterhout Nieuwe Energie een uitgebreide toelichting op het project. Ook het aanmeldformulier is hier te vinden.

Delen