Raad stemt in met ambities en routekaart energietransitie

Vol energie samenwerken aan duurzaam Oosterhout

Vol energie gaat de gemeente samenwerken aan de duurzame toekomst van Oosterhout. De ambities hiervoor en de manier waarop de gemeente deze wil bereiken zijn op 22 oktober 2019 aangenomen door de gemeenteraad. Tot 2022 ligt de focus op het verlagen van energieverbruik en het opwekken van duurzame energie. Vooral met wind en zon. De doelstelling van de gemeente Oosterhout is een energieneutrale stad en dorpen in 2050. Dat is niet zomaar gedaan en al helemaal niet alleen. Inwoners, ondernemers én de gemeente Oosterhout zelf zullen samen hun schouders eronder moeten zetten.

Wethouder Marcel Willemsen: “Er valt veel te winnen voor Oosterhouters. Door te investeren in isolatie van je huis of bedrijfspand kun je niet alleen je energierekening verlagen maar ook bijdragen aan minder CO2 uitstoot tegen de klimaatverandering. Je bespaart bijvoorbeeld al heel veel door alle lampen in je huis of pand te vervangen door ledverlichting. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen om minder energie te gebruiken. De energie die we dan nog nodig hebben willen we duurzaam opwekken met wind en zon. We moeten af van vervuilende fossiele energie. Zo bouwen we samen aan de leefbaarheid en de toekomst van Oosterhout.”

Zon en wind
Voor het opwekken van duurzame energie zet de gemeente Oosterhout in op windmolens onder andere langs de A59 in de Oranjepolder en een aantal hectares zonneweides. Vooralsnog zijn wind en zon de enige vormen van duurzame energie die voldoende opleveren, maar de gemeente volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Innovaties en goede ideeën zoals een H2 tankstation krijgen een kans om uitgeprobeerd te worden in Oosterhout.

Ondernemers 
De gemeente Oosterhout zet samen met ondernemers nadrukkelijk in op het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken met het project ‘Zon op bedrijfsdaken’. Hierin speelt de gemeente een stimulerende rol. Daarnaast kunnen ook bedrijven energie besparen. Bijvoorbeeld door hun personeel te stimuleren om met de fiets te komen of hun bedrijfspanden te isoleren. 

Campagne Wij doen het natuurlijk
Op de vraag hoe je daar zelf mee aan de slag kan biedt de campagne ‘Wij doen het natuurlijk’ antwoord. Op deze website vinden inwoners en bedrijven informatie over energiebesparing en -opwekking en welke stappen ze zelf kunnen nemen met hulp van Oosterhout Nieuwe Energie (ONE). Daarbij biedt de gemeente de duurzaamheidslening aan. Hiermee kunnen inwoners hun huizen isoleren of zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen.  

Delen

© Gemeente Oosterhout