Nieuws

Virtueel energiecafé op 2 april voor omgevingsdialoog Energiepark A59

De gemeente organiseert samen met Shell en Eneco een virtueel energiecafé op donderdagavond 2 april aanstaande om 20.00 uur. Het virtuele energiecafé komt in de plaats van het energiecafé van 12 maart in basisschool de Duizendpoot dat werd afgelast vanwege de Coronasituatie. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen met hun pc of met een mobiel apparaat verbinding maken met een live uitzending. Wethouder Marcel Willemsen en de projectleiders van Shell en Eneco geven een toelichting en zullen vragen beantwoorden.

Deelnemen aan het virtuele energiecafé

De mensen die zich in eerste instantie hadden aangemeld voor het energiecafé van 12 maart krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Ook de mensen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief EnergieparkA59 worden uitgenodigd. In totaal zijn dat 150 belangstellenden. Daarnaast zijn ook andere belangstellenden welkom om het virtuele energiecafé bij te wonen. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden via duurzaam@oosterhout.nl.

Wethouder Marcel Willemsen: “De inspraakprocedure voor het EnergieparkA59 is gestart. Mensen hebben tot 8 april 2020 de tijd om een inspraakreactie in te dienen. Daarom vinden wij het belangrijk om iedereen te informeren en de gelegenheid te geven om vragen te stellen. Door het Coronavirus kunnen wij dit niet met een fysieke bijeenkomst bieden. Vandaar dan we creatief zijn en samen met Shell en Eneco dit virtuele energiecafé hebben georganiseerd.”

Gemeenteraad
De gemeenteraad zal ook op een virtuele manier geïnformeerd worden over de plannen. Dit gebeurt op woensdagavond 25 maart 2020. Zodra het weer kan zal er ook nog een fysiek energiecafé worden georganiseerd. De raad zal op de hoogte gebracht worden van de input uit de energiecafés. 

Grootschalige opwek nodig
De wethouder vervolgt: “Ook in Oosterhout merken we de gevolgen van klimaatverandering en willen we minder CO2 uitstoot. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en samen met inwoners en ondernemers in actie komen door te starten met de energietransitie voor de leefbaarheid en toekomst van Oosterhout. Voor het opwekken van duurzame energie zet de gemeente Oosterhout binnen de regionale energie strategie (RES) onder andere in op windmolens en een aantal hectares zonneweides langs de A59. Om energieneutraal te worden in Oosterhout is grootschalige opwek van duurzame energie nodig. Alleen met zonnepanelen op bedrijfsdaken en woningen redden we het niet.”

Groene stroom voor meer dan 30.000 huishoudens
Het plan is dat het Energiepark A59 in een klein deel van de Oranjepolder tegen de snelweg A59 aankomt. Eneco verkent de mogelijkheden voor een windpark als onderdeel van het Energiepark, genoeg om circa 15.000 huishoudens van energie te voorzien. Shell verkent de mogelijkheden voor een zonnepark als onderdeel van het Energiepark, genoeg om bijna 15.500 huishoudens van energie te voorzien.

Sociale opbrengsten
De gemeente, Eneco en Shell willen de inwoners laten meedelen in de opbrengsten van het Energiepark. Gezamenlijk bespreken zij met de inwoners de mogelijkheden voor sociale participatie, met bijvoorbeeld een fonds voor verduurzaming van Oosterhout en financiële deelname met obligaties door inwoners.

Omgevingsdialoog
Wethouder Willemsen vervolgt: “Natuurlijk kijken wij ook naar andere innovatieve technieken, zoals waterstof en het gebruik van het water van het Wilhelminakanaal. Maar op dit moment zijn zon en wind technisch haalbare en bruikbare energiebronnen. Het idee is daarom om tijdelijk, voor 25 jaar het anders gebruiken van de grond mogelijk te maken binnen het bestemmingsplan. Met de instemming van het college met de principeverzoeken van Shell en Eneco is een eerste stap gezet. Na het eerste energiecafé voeren de initiatiefnemers vervolggesprekken met belanghebbenden. Waarna de  omgevingsvergunning kan worden ingediend.”

Omgevingsvergunning
De gemeente geeft tijdens dit virtuele energiecafé ook uitleg over de gemeentelijke processen voor de vergunningverlening. Want het Energiepark A59 kan er alleen komen als de gemeente een vergunning verleent om voor 25 jaar af te wijken van het vastgestelde grondgebruik in het bestemmingsplan. Hiervoor moeten Shell en Eneco een omgevingsvergunning aanvragen.

Inspraak en communicatie
De gemeente toetst of de aanvraag aan de wettelijke regels voldoet, bijvoorbeeld voor de natuur of archeologie. Op basis daarvan neemt de gemeente een besluit over het afgeven van de vergunning. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen op verschillende momenten binnen de vergunningprocedure inspreken en reacties (zienswijzen) indienen. De gemeente communiceert over de inspraakprocedure, wanneer inwoners stukken kunnen inzien en kunnen reageren. Meer informatie hierover is te vinden op www.energieparkA59.nl.

Delen

© Gemeente Oosterhout