Nieuws

Wethouder Guus Beenhakker plant boom als afronding project Natuur in de Wijk

Op vrijdag 10 maart plant wethouder Guus Beenhakker een boom als afsluiting van het uitvoerende deel van het project Natuur in de Wijk. Met het project vergroot de gemeente de biodiversiteit in de stad. De projectorganisatie van Natuur in de Wijk, heeft samen met de gemeente Oosterhout ruim veertig locaties uitgezocht waar ruimte is voor een extra boom. Deze worden door Braat Groenvoorziening nog net voor de start van het voorjaar geplaatst. Wethouder Beenhakker helpt een handje mee met de plaatsing van één van deze bomen.

Natuur in de Wijk voor scholen, bewoners en bouwers Slotjes en Houthaven
Het project Natuur in de Wijk ging in Oosterhout van start in 2021. Het projectgebied ligt in de wijken Slotjes en Houthaven. Er werd gestart met overleg met de wijkgroepen. Ook waren er activiteiten op scholen, zoals gastlessen en ondersteuning bij de vergroening van de schoolpleinen. Voor bewoners werden er rondwandelingen gehouden in de buurt. Ook werden online bijeenkomsten voor bewoners en projectontwikkelaars over natuurvriendelijk bouwen en renoveren georganiseerd.

Bloemen, struiken, nestkasten en bijenhotels
Bewoners konden vervolgens zelf materialen bestellen via de website van het project. In de wijken zijn vervolgens duizenden bloemen en struiken gratis uitgedeeld die de biodiversiteit bevorderen, wat zorgt voor meer insecten. Ook zijn er bijenhotels geplaatst bij op diverse plaatsen, zoals bij het speeltuintje aan de Schepenenstraat, op het schoolplein van BS De Westhoek en de buurttuin in de Eikenlaan.

Nestkasten voor mussen, vleermuizen en gierzwaluwen
Daarnaast zijn er honderden nestkasten aangevraagd door bewoners. Hiermee helpen we onder andere huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Enkele appartementencomplexen van Thuisvester zijn voorzien van extra vleermuis- en gierzwaluwkasten. Binnenkort worden er nog enkele tientallen inbouwkasten geleverd aan de nieuwbouw op het Arendsplein, waardoor ook dit gebouw bewoonbaar wordt voor deze soorten.

Subsidie van provincie en gemeente
Het project Natuur in de Wijk is ontwikkeld door Orbis en wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de provincie en een bijdrage van de gemeente Oosterhout. Voor de aanplant van de veertig extra bomen in de wijken doet de gemeente een extra bijdrage uit het oogpunt van klimaatadaptatie. De extra bomen zorgen ervoor dat water in de bodem beter wordt vastgehouden in droge tijden en in de toekomst zorgen de volwassen bomen voor verkoeling in de wijk tijdens hete dagen (schaduw en verdamping).

Bomen met toegevoegde waarde voor ecologie
Vooraf zijn de bewoners per brief geïnformeerd over de komst van de bomen. Per locatie is een geschikte boomsoort uitgekozen, die van nature in Nederland voorkomt. Daardoor hebben ze de meeste toegevoegde waarde voor de ecologie.

Resultaat meetbaar over drie jaar
Het uitvoerende deel van het project komt nu ten einde. Daarna volgt een periode waarin alle planten kunnen gaan groeien en de dieren de kasten kunnen gaan vinden. Over drie jaar komen ecologen de eindmonitoring doen en maken ze de balans op.

Voor meer informatie zie www.natuurindewijk.nl

Delen

© Gemeente Oosterhout