Nieuws

Zo compenseert de Rijksoverheid de stijgende energierekening in 2022

Om de kostenstijging te compenseren en om energiearmoede tegen te gaan en te verminderen, voert het kabinet in 2022 een aantal maatregelen in.

Energierekening fors hoger
Afgelopen vrijdag bracht het CBS een energieberekening naar buiten waaruit blijkt dat de energierekening voor een gemiddeld huishouden in 2022 wel 86% hoger zal zijn dan vorig jaar. Deze stijging is niet nieuw; al in oktober 2021 stegen de energietarieven bij energieleveranciers flink. Om de kostenstijging te compenseren en om energiearmoede tegen te gaan en te verminderen, voert het kabinet in 2022 een aantal maatregelen in. Dit zijn de maatregelen waarmee het kabinet huishoudens wil helpen bij het drukken van de energiekosten.

Minder energiebelasting in 2022
In 2022 betalen huishoudens minder energiebelasting. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik bespaart hierdoor zo’n € 427,- per jaar. Met een gemiddeld verbruik bedoelt de Rijksoverheid een jaarverbruik van 1.170 m3 gas en 2.348 kWh stroom. Dat is het gemiddelde energieverbruik van een tweepersoonshuishouden. De belasting op gas stijgt komend jaar wel met zo’n 2 cent per m3 (kuub) gas, exclusief btw. Dat komt neer op € 23,40 per jaar met bovenstaand gasverbruik. De energiebelasting die minder wordt betaald, komt als volgt tot stand:

  • De vermindering energiebelasting stijgt. Dit is het bedrag dat al wordt verrekend op de stroomrekening, maar dat de overheid voor huishoudens betaalt. In 2021 was dit bijna € 559,-. In 2022 is dat bijna € 825,-. Dit bedrag is voor elke stroomaansluiting gelijk.
  • De belasting op stroom daalt met 6,9 cent per kWh, exclusief btw. Hoeveel huishoudens daarmee besparen, hangt af het aantal kWh’s dat wordt verbruikt. Bij het gemiddelde verbruik dat het kabinet hanteert, is deze besparing op jaarbasis € 162,-.

Om de vermindering energiebelasting te ontvangen, hoeven huishoudens niets te doen. De vermindering energiebelasting is voor iedereen gelijk en is terug te vinden op de energierekening.

Eenmalige tegemoetkoming sociaal minimum
Boven op de vermindering energiebelasting, is er voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum vanuit de gemeente eenmalig een tegemoetkoming van € 200,- beschikbaar ter ondersteuning van het betalen van de energierekening. Mensen in de bijstand krijgen dit bedrag automatisch op hun rekening in (waarschijnlijk) het eerste kwartaal van 2022. Andere mensen uit deze groep kunnen zich ervoor aanmelden. Er is een tegemoetkoming voor maximaal 800.000 huishoudens.

Laag inkomen en slecht geïsoleerde woning
Naast bovenstaande maatregelen, reserveert het kabinet 150 miljoen euro voor het nemen van energiebesparende maatregelen in slecht geïsoleerde woningen van huishoudens met lage inkomens. Gemeenten mogen het geld van het kabinet inzetten om deze huishoudens te helpen bij energiebesparing. De gemeente bepaalt, in overleg met woningcorporaties, waar zij het bedrag voor inzet. Denk daarbij aan het uitdelen van vouchers voor aanschaf van energiebesparende producten, energieboxen en aanbieden van energieadvies. Welke maatregelen er zijn, hangt dus van de gemeente af. Naast dit aanbod zijn er nog andere financiële mogelijkheden voor het verduurzamen van woningen. Ook energie vergelijken en het kiezen van de meest gunstige tarieven kan flink schelen. Vooral op gas kunnen de verschillen groot zijn.

Bron: Pricewise.nl

Delen

© Gemeente Oosterhout