Duurzame warmte: Zo worden wij aardgasvrij

Oosterhout, Dorst, Oosteind en Den Hout. We wonen er graag en werken er met plezier. Thuis en op het werk is het aangenaam. De thermostaat gaat omhoog als het kouder wordt en er stroomt altijd warm water uit de kraan. Dat is zó vanzelfsprekend. En dat willen we natuurlijk zo houden.

Zoals je misschien weet, is in het klimaatakkoord afgesproken dat Nederland in 2050 CO2-neutraal moet zijn. Al in 2030 moet 20 procent van de woningen aardgasvrij zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, worden de komende jaren fossiele brandstoffen als olie en aardgas vervangen door schone en duurzame energie. In 2050 moeten alle gebouwen aardgasvrij en duurzaam worden verwarmd. Een flinke klus waar Oosterhout de schouders onder zet. Daarom gaan we zorgvuldig en stap voor stap samen aan de slag per wijk of dorp. En we werken daarbij samen met Buurkracht. In deze animatie vertellen we hoe Oosterhout aardgasvrij wordt.

Route naar een aardgasvrij Oosterhout

Om te beginnen heeft de gemeente alle wijken, buurten en dorpen in kaart gebracht. We hebben gekeken naar de duurzame mogelijkheden en aan inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden. Ook naar de volgorde waarin wijken het beste kunnen overstappen, is gekeken. Al deze zaken staan in de Transitievisie Warmte met daarin:

  • onze gezamenlijke uitgangspunten;
  • de route naar een aardgasvrij Oosterhout;
  • én de middelen die we gaan inzetten zoals een warmtenet en warmtepompen.

Met een warmtenet komt warm water van buiten, de woning in. Dit kan warmte uit de Amercentrale zijn maar ook warmte vanuit de aarde of water uit een rivier of het kanaal. Bij deze vorm van verwarming is de temperatuur van het water meestal lager als je dat vergelijkt met de warmte door aardgas. Om je huis goed te kunnen verwarmen is isolatie daarom heel belangrijk.

Waarschijnlijk kan niet iedere wijk in Oosterhout gebruik maken van het warmtenet. Voor die gebouwen en huizen ligt een eigen warmtepomp voor de hand. Een warmtepomp maakt gebruik van gratis energie uit de lucht of bodem en verwarmt daarmee het gebouw. Maar ook dan geldt: zorg dat je eerst je woning goed isoleert.

Een derde mogelijkheid om aardgas te vervangen, is met groen gas opgewekt uit biomassa of waterstofgas. Beide soorten gas zijn voorlopig zeer beperkt beschikbaar en heel duur. Daarom zijn deze de komende tientallen jaren geen goed alternatief voor het verwarmen van Oosterhoutse woningen.   

2024: Plannen per buurt, wijk of dorp

De gemeenteraad heeft eind 2021 de Transitievisie warmte vastgesteld. In dit plan staat dat de gemeente inwoners helpt om samen aan de slag te gaan met een plan voor buurt of dorp. In Oosterhout zijn er al buurten die zich hebben gemeld: Vogelbuurt, Leijsenakkers en Vrachelen. Samen met Stichting Buurkracht werken deze inwoners concrete plannen uit om de buurt duurzaam te gaan verwarmen.

2030: 20% woningen aardgasloos

De warmtetransitie vindt plaats in drie fasen: korte termijn (fase 1: 2022-2030), middellange termijn (fase 2: 2030-2040) en lange termijn (fase 3: 2040-2050). In het eerste deel van fase 1 ligt de nadruk op energiebesparing door isolatie. Daarnaast zetten we in op het toepassen van warmtepompen waar dat nu al kan. Het gaat dan om individuele oplossingen, bijvoorbeeld in de Contreie en de Vlindervallei.

Uitbreiding warmtenet

De gemeente is in 2022 gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van het collectieve warmtenet in Dommelbergen en Strijen. In potentie kunnen we daarmee op termijn al ongeveer 4000 woningen aardgasvrij maken.

Nieuw warmtenet met water uit het kanaal

Het grote warmtenet vanuit de Amercentrale is niet overal in Oosterhout toepasbaar. Daarom kijken we voor een aantal wijken naar een andere kleinschalige variant van een warmtenet, bijvoorbeeld op basis van aquathermie. We gebruiken dan het water uit het Wilhelminakanaal. Een mogelijke wijk daarvoor is Vrachelen

Isoleren en warmtepompen

Oosterhout breed stimuleert de gemeente samen met partners als Thuisvester en Oosterhout Nieuwe Energie inwoners om individueel aan de slag te gaan met verduurzaming van de woning en de stap naar aardgasvrij te zetten met een individuele oplossing, zoals met isoleren en een warmtepomp. De kerkdorpen zijn hiervoor bijvoorbeeld zeer geschikt.

Je kunt nu al aan de slag

In Oosterhout gaan we de komende jaren stap voor stap aan de slag. We helpen inwoners om zelf een plan te maken voor hun buurt, wijk of dorp. Buurten die hier interesse in hebben kunnen zich aanmelden via duurzaam@oosterhout.nl.
Betekent dit dan dat je moet wachten met het nemen van maatregelen tot jouw wijk of dorp aan de beurt is? Zeker niet. Door nu al te beginnen met het verduurzamen, ben je straks beter voorbereid op de veranderingen die er komen. En niet onbelangrijk: je bespaart direct op je energierekening. Aan de slag dus!

Isoleren

Het isoleren van muren, vloer en dak is het beste begin. Wil je ramen of kozijnen vervangen?
Kies dan altijd voor isolerend glas.

Zonnepanelen

Met zonnepanelen op je dak, wek je zelf energie op. Dat is goed voor het milieu en voor je portemonnee.

Elektrisch koken

Overweeg je een nieuwe keuken? Stap over op elektrisch koken. Dan ben je daar alvast van het aardgas af.

Warmtepomp

Misschien heb je al veel maatregelen genomen en wil je nu al van het aardgas af. Dat kan met een warmtepomp. Of overweeg een hybride warmtepomp. Die combineer je met je hoog rendement cv-ketel. Je bespaart zo direct al flink op je gasrekening.

Energie besparen kan iedereen

Lang niet iedereen in Oosterhout bezit een eigen woning. Daarom maakt verhuurder Thuisvester bijvoorbeeld nu al plannen met huurders voor isolatie en zonnepanelen. Maar of je nu een eigen woning bezit of huurt, iedereen kan besparen op de energierekening:

  • met led-verlichting
  • tochtstrips bij deuren en kozijnen
  • door korter te douchen
  • de thermostaat een graadje lager te zetten
  • door alleen die ruimtes te verwarmen waar je regelmatig bent
  • En niet te vergeten: deur uit, thermostaat omlaag

Meer informatie

Wil je graag persoonlijk advies? Dan staan de vrijwilligers van Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) voor je klaar. Deze enthousiaste Oosterhouters ondersteunen jong en oud met hun kennis en ervaring. Ze kennen bovendien de weg naar lokale leveranciers en installateurs. Een energiecoach van ONE geeft gratis en onafhankelijk advies.

© Gemeente Oosterhout