Duurzame warmte maken

Ooit verwarmden we onszelf en onze huizen op houtvuur, al dan niet met een open haard. Later stapten we over op turf, steenkool en aardolie. In de jaren ‘60 stapten we massaal over op (goedkoop) aardgas. We weten dat het uiteindelijk opraakt. En we weten dat de Groningers te veel last hebben van de boringen naar Gronings gas.

Daarom zijn we opnieuw onderweg naar nieuwe manieren om te verwarmen. We weten dat het moet en dat het een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Maar we weten nog niet precies hóe we dan gaan verwarmen en wat dat betekent. We zoeken naar de beste alternatieven. Naar geschikte mogelijkheden die praktisch (technisch, financieel) haalbaar zijn en die passen bij wat de Oosterhouters belangrijk vinden. Bijvoorbeeld comfort, betaalbaarheid, keuzevrijheid en duurzaamheid.

Wat doet de gemeente?
De overgang naar een nieuwe manier van verwarmen gaat iedereen aan. Als gemeente nemen we daarin het voortouw. Omdat we begrijpen dat voor heel veel inwoners zo’n overgang ingewikkelde kost is, een ver-van-mijn-bed-show, geen prioriteit heeft of wat dan ook.

Het voortouw nemen we met oog en oor voor wat er speelt en leeft onder de Oosterhouters. De inwoners, bedrijven en organisaties die in de praktijk met de nieuwe manieren van verwarmen te maken krijgen. Naar hun opvattingen, zorgen, bezwaren en kansen gaan we actief op zoek. En daar gaan we met elkaar over in gesprek. Om zo zorgvuldige afwegingen te maken en samen de kansen te grijpen om die overstap naar fossielvrije energie te zetten. 

2021: plan op hoofdlijnen
In 2021 maken we een plan waarin op hoofdlijnen staat hoe we de overgang naar een aardgasvrij Oosterhout voor ons zien. Dit plan heet de transitievisie warmte. Het beschrijft wat de beste alternatieven zijn in de verschillende wijken, buurten en dorpen. En hoe alle woningen in Oosterhout stapsgewijs voor 2050 aardgasvrij kunnen worden. We willen dit plan maken in overleg met inwoners, ondernemers en organisaties in en om Oosterhout. 

Wil je meedenken? Of meedoen met jouw straat of wijk?
Focusgesprek transitievisie warmte 
In het najaar van 2021 organiseren we een focusgesprek. De gemeente heeft in het voorjaar een enquête uitgevoerd onder 3000 inwoners over duurzaam wonen en verwarmen. Op basis van de resultaten praten we graag door met Oosterhouters die graag betrokken zijn bij het transitievisie warmte plan voor de gemeente Oosterhout. Wil je deelnemen en meedenken? Meld je hier aan

Enthousiaste inwoners gezocht voor pilotwijk
De gemeente is ook op zoek naar een enthousiaste groep bewoners in straat, dorp of wijk die in het najaar van 2021 als eerste stappen willen zetten op weg naar aardgasvrij wonen. Onze partner Buurkracht begeleidt bewoners in het maken van een wijk aanpakplan en een wijk uitvoeringsplan. Met kleine stappen en simpele maatregelen die niet veel hoeven te kosten om woningen aardgasvrij-klaar te maken. En samen al een flinke besparing op ieders gasverbruik te bereiken. Van de pilotwijk kan de rest van Oosterhout leren wat je nodig hebt, wat de voordelen zijn en waar verbeterpunten liggen voor een warmtetransitie wijkaanpak. 

Wil je namens je dorp, wijk of straat meedoen? Meld je hier aan

2022: plannen per buurt, wijk of dorp
Wanneer de gemeenteraad de transitievisie warmte heeft vastgesteld, kunnen we samen met buurten, wijken en dorpen aan de slag om plannen te maken voor de uitvoering. We verwachten in 2022 te kunnen starten met deze (uitvoerings-)plannen. De plannen beschrijven de concrete aanpak en planning in een buurt, wijk of dorp.

Al met al is het een traject waar flink wat jaren overheen gaan. Maar het tussendoel om in 2030 deels aardgasvrij te zijn, komt snel dichterbij.

Wat kun je zelf doen?
Wil je nu al starten met het (beter) isoleren van uw woning? Zorgen dat je woning straks klaar is om aardgasvrij te worden? Of zelfs de hele woning al aardgasvrij maken? Heb je plannen om te verbouwen of is je cv-ketel aan vervanging toe? Dan vind je meer informatie over subsidies, mogelijkheden en praktische tips om jouw woning duurzamer te verwarmen, op deze website. 

Meer informatie

Wil je graag persoonlijk advies? Dan staan de vrijwilligers van Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) voor je klaar. Deze enthousiaste Oosterhouters ondersteunen jong en oud met hun kennis en ervaring. Ze kennen bovendien de weg naar lokale leveranciers en installateurs. Een energiecoach van ONE geeft gratis en onafhankelijk advies.

© Gemeente Oosterhout