Veelgestelde vragen Aardgasvrij Oosterhout

We begrijpen dat er veel vragen en zorgen kunnen zijn over de veranderingen. Daarom vind je hier de antwoorden op de veelgestelde vragen. Samen werken we aan een duurzame toekomst!

Onderstaande antwoorden zijn gebaseerd op de huidige kennis. Het definitieve besluit over een aardgasvervanger moet nog worden genomen.

  1. Wat houdt de warmtetransitie in?

  De meeste mensen gebruiken nog aardgas om hun huis en water te verwarmen. Aardgas is niet duurzaam en stoot CO₂ uit. Daarom gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. De overstap van aardgas naar het gebruik van duurzame warmte noemen we de warmtetransitie.

  De gemeenteraad heeft eind 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. In dit plan staat dat de gemeente inwoners helpt om samen aan de slag te gaan met een plan voor buurt of dorp.

  2. Wat is het verschil tussen de energietransitie en de warmtetransitie?

  De gevolgen van klimaatverandering zijn al te merken. Dit merken we aan de extreme weersomstandigheden en de weerrecords die ieder jaar gebroken worden. Om ervoor te zorgen dat onze aarde niet verder opwarmt en om deze leefbaar te houden, stappen we over naar andere energiebronnen die minder schadelijk zijn voor het milieu. Dus van aardgas en aardolie, naar zonnepanelen en windmolens. Dit noemen we de energietransitie. De warmtetransitie is onderdeel van de energietransitie. De warmtetransitie gaat over hoe we onze gebouwen op een duurzame manier gaan verwarmen, met een andere warmtebron dan aardgas. De Transitievisie Warmte in onze gemeente gaat alleen over de verwarming van onze gebouwen. Niet over hoe we de elektriciteit gaan opwekken die hier eventueel voor nodig is.

  3. Waarom is aardgas niet goed voor het klimaat?

  Bij het verbranden van aardgas (en ook olie en kolen) komt het broeikasgas CO2 vrij. En dat zorgt voor klimaatverandering: de aarde warmt op. We kunnen die opwarming nog afremmen, maar daarvoor moet de uitstoot van CO2 snel gaan dalen. Dat kan door minder energie te gebruiken en over te stappen op duurzame energie. Voor je huis betekent dat goede isolatie, energiezuinige ventilatie en een duurzaam alternatief voor je hr-ketel op aardgas. En natuurlijk letten op je energieverbruik.

  4. Waarom kunnen we nu nog niet definitief bepalen wat de beste verwarmingsmethode is voor alle wijken en wat kunnen woningeigenaren in de tussentijd doen?

  De warmtetransitie duurt tot 2050. Op basis van de huidige technologieën en kosten weten we nu nog niet wat de beste manier is om alle buurten zonder aardgas te verwarmen. In de toekomst kunnen nieuwe technologieën en prijsveranderingen andere oplossingen beter maken. Iedereen wil graag weten welke maatregelen nu slim zijn, ongeacht de gekozen duurzame verwarmingsmethode. Daarom geven we advies aan woningeigenaren per wijk, zodat ze nu al stappen kunnen zetten en zich goed kunnen voorbereiden. Bij de herziening van de Transitievisie Warmte (vanaf 2026 een warmteprogramma genoemd) bekijken we of de eerder gekozen verwarmingsmethode nog steeds de beste is voor elke wijk.

  Vragen individuele en collectieve oplossingen

  Er zijn verschillende andere warmteoplossingen. Het grootste verschil zit tussen collectieve en individuele oplossingen.

  Een collectieve oplossing is een warmtenet waarmee je meer woningen verwarmt. Dit heet ook wel wijkverwarming. Dat betekent dat je niet in je eentje kunt beslissen om op zo'n systeem aan te sluiten. Het gaat altijd om meer huizen en vaak hele buurten. Het plan van de gemeente is om dit samen met andere partijen op te pakken. Bijvoorbeeld met de woningcorporatie, de netbeheerder en buurtinitiatieven.

  Bij een individuele oplossing gaat iedere woningeigenaar zelf aan de slag. Met een (hybride) warmtepomp of volledig elektrische warmtepomp.

  1. Welke warmteoplossingen zijn er? 

  Er zijn verschillende andere warmteoplossingen. Het grootste verschil zit tussen collectieve en individuele oplossingen.

  Een collectieve oplossing is bijvoorbeeld een warmtenet, waarmee je meer woningen verwarmt. Dit heet ook wel wijkverwarming. Dat betekent dat je niet in je eentje kunt beslissen om op een dergelijk systeem aan te sluiten. Het gaat altijd om meer huizen en vaak hele buurten. Het plan van de gemeente is om dit samen met andere partijen op te pakken. Bijvoorbeeld met de woningcorporatie, de netbeheerder en buurtinitiatieven.

  Bij een individuele oplossing gaat iedere woningeigenaar zelf aan de slag. Met bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp of volledig elektrische warmtepomp.

  2. Wat gebeurt er met de gasleidingen in de grond?

  Verdwijnt het aardgas? Dan zijn de gasleidingen niet meer nodig. Volgens de wet mogen deze leidingen dan niet in de grond blijven zitten. Het vervangen van gasleidingen is erg duur. Daarom kan het een goed moment zijn om over te stappen op andere manieren om te verwarmen. In sommige gevallen kunnen de bestaande gasleidingen gebruikt worden om groen gas of waterstof door te vervoeren.

  3. Kan ik overstappen op waterstof?

  We verwachten dat waterstof de komende jaren nog geen rol zal spelen voor de verwarming van gebouwen in Oosterhout. De techniek staat nog in de kinderschoenen. Het is op dit moment erg duur. Ook is er een tekort aan waterstof. Dit komt doordat de industrie waterstof hard nodig heeft. Om waterstof op een duurzame manier te maken is veel groene energie van windmolens en zonnepanelen nodig. Dit is ook nog niet in grote hoeveelheden beschikbaar. Toch sluiten we niet uit dat waterstof in de toekomst gebruikt kan worden voor de verwarming van onze gebouwen.

  4. Groengas is voorlopig niet beschikbaar. Waarom niet en wanneer wel?

  Groengas is gas uit biomassa dat opgewerkt is tot aardgaskwaliteit en via het bestaande gasnet naar de gebouwen kan. Voor de gebruiker is groengas gelijk aan aardgas en zijn er geen aanpassingen nodig in de gastoestellen. Groengas is maar beperkt beschikbaar; bij voorkeur wordt het alleen toegepast in wijken waar alternatieven veel duurder of technisch niet haalbaar zijn. Toch sluiten we niet uit dat groengas in de toekomst gebruikt kan worden voor de verwarming van onze gebouwen.

  5. Waarom geen kernenergie?

  Het wel of niet toepassen van kernenergie is een vraagstuk op (inter)nationaal niveau. De gemeente Oosterhout heeft hier weinig invloed op.

  6. Wat houdt een onderzoek naar een collectief warmtenet in?

  Is een gezamenlijk warmtenet misschien mogelijk? Dan gaat de gemeente verder onderzoek doen. Dit doen wij samen met andere partijen, zoals een woningcorporatie. Wij brengen in beeld waar zo’n warmtenet kan komen te liggen. Welke duurzame bron wij kunnen gebruiken. En wat dat gaat kosten. Ook gaan we in gesprek met bewoners in het gebied. Om te vragen of zij willen aan sluiten op een warmtenet. We kijken ook naar de andere mogelijkheid. En wat het zou kosten en betekenen wanneer iedereen in het gebied voor een elektrische warmtepomp zou kiezen. Is een gezamenlijk systeem beter is dan de persoonlijke oplossing? Dan gaan wij proberen het gezamenlijke systeem te maken. Is een individuele oplossing met (hybride) warmtepompen beter? Dan maken wij geen collectief systeem.

  7. Waarom/wanneer is een warmtenet beter dan een individuele oplossing?

  Het antwoord op deze vraag is niet makkelijk. Want wat is beter voor wie en wanneer? Het liefst hebben wij de oplossing die het beste is voor het klimaat en dus het minste CO2 uitstoot. Maar de woningeigenaren en huurders moeten de oplossing wel kunnen betalen. Ook is de belasting op het elektriciteitsnet belangrijk. Stapt iedereen in een wijk of buurt over op een elektrische warmtepomp? Dan moet het elektriciteitsnet verzwaard worden. Ook dat kost geld. We kijken dus naar de oplossing met de minste maatschappelijke kosten.

  8. Krijg ik te maken met een grote verbouwing als mijn woning wordt aangesloten op een warmtenet?

  Dit is afhankelijk van het soort warmtenet waarop je wordt aangesloten en van de isolatiewaarde van jouw woning. In principe geldt dat wanneer uw woning label C (of hoger) heeft, er niet veel hoeft te gebeuren om jouw woning aan te sluiten op een warmtenet.

  In de meterkast van de woning komt een warmte afleverset die de warmte van het warmtenet doorgeeft aan de verwarmingsbuizen in jouw woning. Een afleverset is ongeveer 60 cm hoog, 40 cm breed en 20 cm diep. Daarnaast komt er een leiding van de meterkast naar de plaats waar nu jouw cv-ketel hangt. Ook is in jouw straat graafwerk nodig voor het aanleggen van een warmtenet. Dit geldt ook voor de aansluiting van het warmtenet naar jouw woning.

  9. Wat is de temperatuur van het water dat met een warmtenet een woning binnenkomt?

  Dit hangt af van het type warmtenet. Een ouder warmtenet werkt op basis van een hoge temperatuur en levert daarom een warmte van ongeveer 90°C. Nieuwere warmtenetten leveren warmte van ongeveer 70°C.

  Ook een lage temperatuur warmtenet is mogelijk. De temperatuur van de geleverde warmte kan dan zo'n 50-70°C zijn, of zelfs nog lager, zo’n 30°C. Bij een lage temperatuur warmtenet is het van belang dat woningen goed geïsoleerd zijn en dat ze een apart systeem hebben voor het verwarmen van tapwater (bijvoorbeeld om legionellabesmetting te voorkomen).

  10. Is de warmte uit een warmtenet alleen voor het verwarmen van de woning of ook voor douchen?

  Bij een warmtenet met een temperatuur van meer dan 70°C is het water warm genoeg voor én de verwarming van de woning én warm tapwater (bijvoorbeeld om te douchen).
  Bij een warmtenet met een lagere temperatuur is een apart systeem nodig voor het verwarmen van tapwater (onder meer om legionellabesmetting te voorkomen).

  11. Hoeveel gaat het kosten?

  Dat is moeilijk te zeggen en op dit moment weten we dat nog niet. Elke woning of bedrijfspand is weer anders. Het hangt bijvoorbeeld af van hoe goed jouw woning al geïsoleerd is en welke optie jij kiest om je woning te verwarmen. De gemeente ondersteunt de omschakeling naar de warmtebron die het best betaalbaar is in jouw wijk. Betaalbaarheid staat bij ons voorop. Naast de kosten letten we ook op of de warmtebron technisch betrouwbaar en duurzaam is. Bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen zal een duidelijker beeld ontstaan over de kosten.

  Wat gebeurt er in mijn wijk of dorp?

  1. Wat zijn de plannen voor duurzame warmte in mijn wijk?

  Op de pagina Aardgasvrij Oosterhout vind je meer informatie over de mogelijkheden per wijk/dorp.

  2. Wanneer ga ik van het gas af?

  Dit verschilt per wijk. Een wijk gaat nooit van het ene op het andere moment van het gasnet af. Dit proces duurt een aantal jaren. Op dit moment weten we nog niet wanneer welke wijk van het gas af gaat.

  Woning verduurzamen/isoleren

  1. Hoe weet ik of mijn huis voldoende geïsoleerd is?

  Het bouwjaar van jouw huis zegt veel over de manier waarop jouw woning is geïsoleerd. Huizen van voor 1975 zijn bijvoorbeeld niet of nauwelijks geïsoleerd bij de bouw. Terwijl huizen van na 2000 redelijk tot goede isolatie hebben. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat eerdere bewoners de woning al (extra) geïsoleerd hebben.

  Milieu Centraal heeft een isolatie zelfscan ontwikkeld waarmee je zelf kunt bekijken of (en hoe goed) jouw dak, buitenmuren, ramen en vloer zijn geïsoleerd. Ook kun je contact opnemen met het Regionaal Energieloket of Oosterhout Nieuwe Energie (ONE). Zij kunnen je advies geven over jouw specifieke situatie.

  2. Ik woon in een huurhuis, wat kan ik doen om te verduurzamen?

  Ook als huurder kan je stappen ondernemen om je woning duurzamer te maken. Vraag je woningbouwcorporatie of huurbaas naar de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen als zonnepanelen of isolatie. Daarnaast kan je een aantal dingen zelf regelen. Kijk op de website tante-tip.nl voor tips over het verwarmen, ventileren en koelen van je woning.

  3. Wie maakt een (sociale) huurwoning aardgasvrij?

  Bij (sociale) huurwoningen is de verhuurder verantwoordelijk voor het verduurzamen van de woning. De gemeente voert structureel gesprekken met Thuisvester over de verduurzaming van hun woningenbestand en maakt hierover prestatieafspraken. Huurders kunnen contact opnemen met hun verhuurder om de plannen van hun woningen te bespreken.

  4. Ik ben eigenaar van een monument, hoe kan ik verduurzamen?

  Niet alle maatregelen om energie te besparen in een gewone woning zijn ook mogelijk in een monument. Gelukkig zijn er genoeg tips en kleine aanpassingen waarmee je ook in een monument snel aan de slag kunt met verduurzamen. Kijk op het Regionaal Energieloket voor meer informatie. Bij grote maatregelen is het advies om een adviseur in te huren die kennis heeft van het verduurzamen van monumenten. Bij concrete plannen is het verstandig om een conceptverzoek in te dienen bij de gemeente via https://omgevingswet.overheid.nl/aanvragen want dan wordt ook de monumentencommissie betrokken. Daaruit blijkt of de verduurzamingsplannen haalbaar. 

  Heeft u nog vragen? Bel dan naar 14 0162 en vraag naar team vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Oosterhout of vul het contactformulier in op de website. 

  5. Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?

  Dit antwoord geldt vooral voor lucht-waterwarmtepompen, met een buitengedeelte dat lijkt op een airco. De hoeveelheid geluid verschilt per warmtepomp. Maar denk aan het geluid van een koelkast, soms iets luider. Dat hangt af van hoe hard de warmtepomp op dat moment moet werken. De hoeveelheid geluid hangt ook af van de grootte van het buitendeel. Hoe groter, hoe zachter het geluid. De wet stelt eisen aan het geluid dat een warmtepomp mag produceren. Meer informatie over geluidseisen vind je op de website. 

  Heeft u nog vragen? Bel dan naar 14 0162 en vraag naar team vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Oosterhout of vul het contactformulier in op de website.

  6. Moet ik een vergunning aanvragen voor een warmtepomp of airco?

  Om hier meer duidelijkheid over te krijgen kan de vergunningscheck ingevuld worden via https://omgevingswet.overheid.nl/checken. Maar in veel gevallen kan in het achtererf gebied een warmtepomp vergunningsvrij worden geplaatst. Meer informatie over vergunningen vind je op de website.

  Heeft u nog vragen? Bel dan naar 14 0162 en vraag naar team vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Oosterhout of vul het contactformulier in op de website.

  7. Wat betekent aardgasvrij voor VvE’s?

  Ook woongebouwen en appartementencomplexen moeten voor 2050 aardgasvrij zijn. Als eigenaar van je appartement vorm je samen met andere appartementseigenaren een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Dit geldt ook voor het treffen van verduurzamingsmaatregelen in de gemeenschappelijke delen. Om goed te begrijpen wat er nodig is voor de verduurzaming van je gebouw is het VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB) opgericht. Het VTCB informeert en begeleidt VvE’s in de stappen naar verduurzaming. Kijk voor meer informatie op https://vtcb.nl/

  8. Hoe moet ik koken zonder gas?

  Heb je geen gas meer? Dan kan je ook niet meer koken op gas. Je moet op een elektrische manier gaan koken. De meest veilige en energiezuinige optie is koken op inductie. Je kunt altijd op inductie gaan koken. En als je toch een nieuwe keuken neemt, is dat een mooi moment om voor inductie te kiezen. Hoe gemakkelijk je een inductiekookplaat kunt aansluiten, hangt af van het vermogen van het apparaat. Dit verschilt per model. In de gebruiksaanwijzing van de kookplaat kan je hier alle informatie over vinden. In de meterkast moet je in veel gevallen een speciale groep laten aanleggen. En de kans is groot dat ze daarbij de meterkast moeten aanpassen.

  9. Zijn er subsidies om mijn huis te verduurzamen?

  Ja, soms kan je wel tot 30% subsidie krijgen. Meer informatie over subsidies vind je op de website van het Regionaal Energieloket.

  10. Zijn er leningen om mijn huis te verduurzamen?

  Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld via het Nationaal Warmtefonds. Meer informatie over de verschillende varianten leningen vind je op de website van het Nationaal Warmtefonds. Ook kan je contact opnemen met een financieel adviseur of geldverstrekker. Zij kunnen je voorlichten over de mogelijkheden bij een nieuwe of een bestaande hypotheek.

  11.  Ik heb een nieuwe CV ketel nodig, wat kan ik het beste doen?

  Kijk via de adreszoeker welke oplossing voor jouw buurt het beste is. Is dat een individuele oplossing? Dan kunt je overstappen naar een (hybride) warmtepomp. Krijgt jouw buurt (misschien) een warmtenet? Dan kan je er over nadenken om over te stappen op een hybride warmtepomp. 

  12. Zijn bedrijven meegenomen in de Transitievisie warmte?

  Er zijn verschillende soorten bedrijven zoals kantoren in woonwijken, winkelpanden en industrie. 

  • Bedrijven op een industrieterrein, zijn niet meegenomen in de Transitievisie warmte.
  • Bedrijven in woonwijken en/of het (winkel-)centrum kunnen mogelijk wel meedoen. Zeker als er een warmtenet wordt aangelegd in de wijk waar het bedrijf zit, kan die voor de warmtevraag uitstekend meeliften.

  Overigens is het ook bij scholen en maatschappelijk vastgoed zo dat zij aangesloten kunnen worden op het warmtenet.

   

  13.  Ik heb een bedrijf, helpt de gemeente mij ook met verduurzamen?

  Je vindt meer informatie op de website van het Energieloket Zakelijk.

  © Gemeente Oosterhout