Oosterhout SDG Lokaal

Aad Jörgens 
  Dinsdag 5 oktober van 14:30 tot 18:00 uur  

Als kansenverkenner en ondernemer inspireer, verbind en activeer ik mensen om een waardevolle bijdrage te leveren aan het creëren van een inclusieve en veilige samenleving, een schone aarde en duurzame welvaart.

Met mijn bedrijf SDG Meetings ontwikkelen, faciliteren en coördineren we off- en online netwerken en platforms. Waardevolle ontmoetingen die zorgen voor bewustwording en de ontwikkeling van vaardigheden in relatie tot de Sustainable Development Goals.
Het platform SDG Lokaal maakt online de verbinding tussen gemeenten, bedrijven, verenigingen, stichtingen en de samenleving om de werelddoelen te vertalen naar lokale acties. Kennisdelen en duurzaam doen staan hierbij centraal. 
OpenTea-locaties zijn ontmoetingsplekken waar iedereen - jong en oud - mee kan denken, praten en beslissen over de toekomst van de wereld en de impact die de lokale samenleving kan maken. 
Met het OpenTea platform maken we de verbinding tussen locatiehouders, organisatoren en bezoekers om de SDG- kennisontmoetingen efficiënt te organiseren.
We zijn ervan overtuigd dat je door samenwerking meer duurzame economische, maatschappelijke en ecologische doelen kunt realiseren voor een betere wereld en samenleving.

De Duurzaam Oosterhout Week wordt georganiseerd door: