Nieuws

Oosterhoutse bedrijven gezocht voor project hergebruik rubber banden: ‘Alle banden verzamelen’

Veel bedrijven in Oosterhout hebben met oude rubber houdende banden eenzelfde soort afvalstroom. Nu voeren verschillende afvalverwerkers en - transporteurs ze af en recyclen ze. Gemeente Oosterhout wil samen met bedrijven en Avans Hogeschool onderzoeken of en hoe meer waarde uit deze afvalstroom is te halen met het project ‘Alle banden verzamelen’.

Dit omdat logistiek en verwerking vaak versnipperd is geregeld en bedrijven en gemeente weinig tot geen inzicht hebben in de manier van verwerking en circulaire alternatieven. Te denken valt aan milieuvriendelijker lokale collectieve inzameling en/of verwerking, betere scheiding aan de bron, hergebruik in nieuwe producten en milieuvriendelijkere of hoogwaardigere verwerkingstechnieken.

Winst behalen
Gemeente en Avans Hogeschool nodigen Oosterhoutse bedrijven uit om met elkaar aan de slag te gaan. Want met dit project valt winst te behalen voor bedrijven en voor het milieu.
Komend jaar onderzoeken deelnemers en partijen samen ieders huidige en gewenste situatie, knelpunten en mogelijke oplossingen. 

Regionaal voorbeeld
Het project loopt tot de zomer van 2022 en ontvangt een bijdrage van het O&O-fonds van de samenwerkende gemeenten van Regio West-Brabant. Gemeente en regio willen leren van de mogelijke aanpak en deze toepasbaar maken voor andere regio’s.

Aanmelden
Bedrijven die mee willen doen aan het project en/of meer informatie willen kunnen zich aanmelden bij duurzaam@oosterhout.nl of bij Avans Hogeschool via mtp.droog@avans.nl of ae.compeer@avans.nl

Meedoen
Wethouder duurzaamheid Marcel Willemsen moedigt iedereen aan om mee te doen. “De komende jaren gaan we als gemeente hard aan de slag om onze bedrijven te helpen met verduurzaming, circulariteit en het hergebruik van afvalstromen is daarbij een van de speerpunten. Maar dat kunnen we niet alleen. Ondernemers en andere partijen kunnen daar veel aan bijdragen.”, aldus Willemsen.

Delen

© Gemeente Oosterhout