Nieuws

Gemeente Oosterhout geeft alternatief voor duurzaamheidslening

In de gemeente Oosterhout gaan steeds meer mensen aan de slag met het verduurzamen van hun woning. Eén van mogelijkheden om hier financiering voor te krijgen, is de duurzaamheidslening. Eigenaar-bewoners konden hier een aanvraag voor indienen bij de gemeente. Door een stormloop op de duurzaamheidslening is het budget van de gemeente eerder uitgeput dan verwacht. De pot wordt nog één keer aangevuld om de toegekende aanvragen te honoreren, maar daarna zet het college van burgemeester en wethouders de duurzaamheidslening voorlopig stop.

Dit betekent dat er vanaf 20 juni 2023 nieuwe aanvragen voor de duurzaamheidslening niet meer worden behandeld. De al toegekende aanvragen ontvangen de lening nog wel. De nog niet toegekende aanvragen die binnen zijn worden nog bekeken op volgorde van binnenkomst. Voor eigenaar-bewoners met een lopende lening heeft dit geen gevolgen.

Energiebespaarlening alternatief voor duurzaamheidslening
Eigenaar-bewoners die aan de slag willen met het verduurzamen van hun eigen woning kunnen een energiebespaarlening aanvragen via het Nationaal Warmtefonds. Deze lening is net als de duurzaamheidslening in te zetten voor maatregelen voor energiebesparing en energieopwekking.

Wethouder Willem-Jan van der Zanden: “Het is goed om te zien dat onze inwoners bezig zijn met het verduurzamen van hun woning. De energiebespaarlening van het Warmtefonds biedt inwoners de mogelijkheid te blijven verduurzamen.”

Warmtefonds biedt lening met 0% rente voor verzamelinkomen tot €60.000
Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook huizenbezitters die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben mogelijk in aanmerking voor deze lening. Eigenaar-bewoners met een verzamelinkomen onder de €60.000 betalen 0% rente. Eigenaar-bewoners met een verzamelinkomen boven de €60.000 betalen een rente vanaf 4,1% afhankelijk van de looptijd en lening. Inwoners kunnen direct op de website van het Warmtefonds een lening aanvragen. Kijk voor meer informatie, actuele rente en voorwaarden op de website van het Warmtefonds.

Evaluatie van leningen
In het najaar van 2023 volgt een evaluatie van de verschillende SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) leningen die via de gemeente verstrekt worden. Het gaat om de starterslening, duurzaamheidslening en blijverslening. Er wordt gekeken welke leningen onder welke voorwaarden nog verstrekt worden en wat mogelijke alternatieve oplossingen zijn. Dit om de gemeentelijke budgetten zo efficiënt en verantwoord mogelijk in te zetten. In afwachting van de uitkomsten van deze evaluatie geldt voor alle lopende leningen: op is op.

Delen

© Gemeente Oosterhout