Nieuws

De bromtol-rotonde en klimaatadaptatie

De iconische Bromtol als middelpunt van de rotonde in Oosterhout-Zuid is al een tijdje niet meer te zien. Dat heeft alles te maken met het opnieuw inrichten en aanleggen van de rotonde. 

De tweede 5 taks turborotonde van Nederland
De nieuwe rotonde wordt een 5-taks turborotonde. Maar één keer eerder is een dergelijke rotonde in Nederland aangelegd. Het spreekt voor zich dat daar heel wat bij komt kijken. In de eerste plaats op het terrein van verkeersveiligheid voor automobilisten en fietsers. Voor deze laatste groep komt er zelfs een fietstunnel. Maar zeker ook op het terrein van duurzaamheid. De constructie moet bestand zijn tegen overmatige regenval en minstens 50 jaar meegaan.

Klimaatadaptatie als onderdeel van de plannen
Daarnaast wil de gemeente Oosterhout bij civiele projecten als deze rotonde, ook klimaatvoordelen behalen. Zo komt er langs de rotonde een klimaatbos en worden er naast de wegen 116 nieuwe bomen aangeplant voor de 77 bomen die eerder moesten werden gerooid (dus 1,5 keer zo veel). Dat nieuwe groen zorgt dat CO2 door het verkeer uit de lucht wordt gehaald en wordt omgezet in zuurstof en biomassa.  En dat is goed mens en dier. Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met bijzondere diersoorten en voor vleermuizen wordt zelfs een speciale vliegroute aangelegd.

En straks als alle werkzaamheden zijn afgerond, keert de bromtol terug. Met zijn punt fier wijzend naar het bedrijf dat hem ooit heeft geschonken aan Oosterhout.


 

Delen

© Gemeente Oosterhout