Nieuws

Wethouder Marcel Willemsen

Ik geloof in de kracht van de markt

In het nationale klimaatakkoord staan ruim 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.
Doelstelling is een reductie van 49% CO2 uitstoot in 2030 en in 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.

In feite wordt van iedereen een inspanning verwacht. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de transitie naar duurzame energie. We spreken Marcel Willemsen, wethouder van onder andere duurzaamheid en milieu, over hoe de gemeente Oosterhout dit gaat aanpakken.

Samen op weg naar 2030
2030 is een belangrijk ijkjaar in de energietransitie. “Bijzonder is dat we daar in Oosterhout al op voorgesorteerd hebben”, vertelt Marcel Willemsen. In het bestuursakkoord 2018 - 2022 is opgenomen hoe de coalitie de komende jaren naar Oosterhout 2030 wil toewerken. Dit aan de hand van een aantal thema’s. Met daarin dus ook aandacht voor verduurzaming.”

Door het klimaatakkoord (2019) komt verduurzaming natuurlijk nog veel nadrukkelijker op de agenda. Met een belangrijke rol voor gemeenten die daarbij nauw samenwerken binnen de RES (Regionale Energie Strategie). Marcel Willemsen: “Maar daarbinnen hebben we natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid en onze eigen doelen. Kortom, we moeten zelf aan de slag. En het goede nieuws is, daar zijn we al volop mee bezig. Er gebeurt in Oosterhout echt ontzettend veel.”

De kracht van de markt
“Ik geloof in de kracht van de markt”, vervolgt de wethouder. “Ik zie veel bedrijven al volop bezig met de energietransitie. En wij als gemeente helpen daarbij zo veel mogelijk. We hebben in Oosterhout veel bedrijvigheid met grote en kleine bedrijven. Op steeds meer daken komen zonnepanelen. Als gemeente helpen we bedrijven daar actief mee, onder andere met de SDE+subsidie . Een aansprekend voorbeeld is het Oosterhoutse bedrijf Prologis dat maar liefst 9.000 zonnepanelen heeft geïnstalleerd. Maar ook zelf doen we mee. Kijk maar naar de 1.500 zonnepanelen op de gemeentewerf. Een project dat we samen met ONE (Oosterhout Nieuwe Energie) hebben opgepakt. Ook op andere terreinen zie ik bedrijven excelleren. Denk bijvoorbeeld aan waterstof. De Graaf Logistics is daar nu al volop mee bezig. Bedrijven hier in Oosterhout zien echt de kansen en als gemeente willen we hen daarbij maximaal ondersteunen.”

Energiepark Oosterhout
De energietransitie stelt ons voor grote uitdagingen. Momenteel wordt volop nagedacht over een Energiepark Oosterhout, tussen de Statendamweg, langs de A59 en nabij de waterzuivering. Dus ver van woonwijken. Willemsen: “Energie van zon en wind, in de vorm van zonneweides en windmolens, willen we hier combineren met de winning van groen gas uit slib. Drie energiestromen die straks maar liefst 27.000 huishoudens van stroom en warmte kunnen voorzien. Een ambitieus project waarmee we onze doelen kunnen halen.”

Delen

© Gemeente Oosterhout