Nieuws

Gemeente en Avans Hogeschool gaan bedrijven helpen

Nul afval bedrijvencollectief Oosterhout

In Oosterhout willen we gaan voor circulair ondernemen. Veel bedrijven doen al goede dingen. Bijvoorbeeld door het verminderen van afval en door het reduceren van logistieke bewegingen. De gemeente Oosterhout en Avans Hogeschool gaan bedrijven in de gemeente verder helpen om vervolgstappen te zetten in circulariteit die voordelen opleveren voor milieu en bedrijfsvoering. Dit doen we binnen het Nul afval bedrijvencollectief Oosterhout. Het is een ideale springplank voor Oosterhoutse bedrijven die de eerste of volgende stap willen maken.

Doe mee op het niveau dat past bij jouw bedrijf
Elk bedrijf kan meedoen. Lees verder en kijk wat op dit moment het beste bij jouw bedrijf past.

Niveau 1: Circulaire sessies
Tussen oktober en januari zijn er vier circulaire sessies. Ondernemers en medewerkers delen hun circulaire ambities en verkennen mogelijke samenwerking. De eerste is dinsdag 6 oktober tijdens het ondernemersevent in theater De Bussel.

Niveau 2: Analyse huidige en gewenste situatie 
Hoe circulair is je bedrijfsvoering nu? En hoe circulair wil je de bedrijfsvoering van je bedrijf maken? Wat worden je stappen? In hoeverre wil je reststromen/water/warmte van omliggende bedrijven gebruiken? Wat heb je hiervoor nodig? En wat heb je hiervoor over?
Samen met Avans maak je een analyse van je reststromenaanbod en -vraag (gevoelige informatie wordt vertrouwelijk behandeld). Maak en deel je circulaire (concept)plan met anderen.

Niveau 3: Meld je aan als aspirant lid van het collectief i.o.
Samen aan de slag met circulariteit? Meld je als geïnteresseerde van het collectief. Leden verkennen circa 8 keer per jaar samen ieders ambitie en reststoffen en de kansen voor een collectieve ambitie. Door bijvoorbeeld te onderzoeken of en hoe de reststromen van een bedrijf door een ander bedrijf kunnen worden (her)gebruikt. Of door samen collectieve afvalinzameling met minder logistiek te verkennen.

Niveau 4: Meld je aan als koploper in het collectief i.o.
Vermindert je bedrijf al jaren afvalstromen en logistiek? Meld je dan aan voor de NACO-koplopergroep. Deze leden spannen zich extra in om hun bedrijfsvoering circulair te maken en krijgen hulp om anderen te inspireren en te helpen.

Niveau 5: Meld je aan voor de stuurgroep van het collectief i.o.
Een collectief heeft heldere sturing nodig. Werk je transparant, communiceer je eerlijk en wil je je voor langere tijd sterk maken voor lokaal circulair samenwerken?  Meld je dan aan voor de NACO-stuurgroep. Met de gemeente en anderen werk je deze samenwerking uit.

Meedenken en/of meedoen?

Voor meer informatie neem je contact op met:
Gemeente Oosterhout 
Marcel Willemsen (wethouder) of Piet Ackermans (beleidsmedewerker duurzaamheid), tel. 140162 

Avans Hogeschool (Expertisecentrum Sustainable Business,  Lectoraat Sustainable Strategy & Innovation)
Mitchell Droog tel. 06-23135458 

Delen

© Gemeente Oosterhout