Nieuws

Van afval tot waarde: het circulaire verhaal van de gemeentewerf Oosterhout

12 oktober 2023

In een wereld waar afval voor velen ophoudt zodra het aan straat wordt gezet, begint het voor de gemeentewerf. Tim Jagtenberg, teamleider stadsbeheer bij de gemeente Oosterhout, neemt ons mee in het verhaal van de milieustraat en hoe circulariteit daar al vele jaren centraal staat.

De weg naar de werf
Tim, die sinds 2006 bij de gemeente Oosterhout werkt, heeft verschillende functies doorlopen, van civiel technisch werkvoorbereider tot projectleider. Sinds 2013 werkt hij op de gemeentewerf, waar zijn werk en zijn missie duidelijk werden: de stad schoon, heel en veilig houden. “De gemeentewerf heeft elke dag een duidelijk doel. De huisvuilcontainers moeten worden geleegd, de straten moeten worden schoongehouden, een tegel moet recht liggen en de stadslampen moeten branden. Of dat nu om 10:00 uur is of om 17:00 uur, je gaat pas naar huis als dat gedaan is.” Aldus Tim. “En dat doen we samen. Dat maakt ons als team ondernemend, uitvoerend en prestatiegericht. Je kunt niet zonder elkaar. Het ene moment doe je ’s nachts aan gladheidsbestrijding, het andere moment ben je de kermis aan het opbouwen, de dag erna weer wat anders. Het is echt een heel hecht team.” Vervolgt Tim.

De start van de milieustraat
Tim legt uit dat de milieustraat in de vroege jaren ’90 is ontstaan, toen de traditionele aanpak van afvalverwijdering begon te veranderen. De opkomst van afvalverbrandingscentrales was een belangrijke stap, maar zelfs dat had zijn nadelen. In plaats van alles in de grond te begraven of verbranden, begonnen mensen in het begin van deze eeuw na te denken over het hergebruik van grondstoffen. Zit er in afval misschien nog wel onderdelen die bruikbaar zijn en gerecycled kunnen worden? Daar is de circulaire gedachte ontstaan. Wat begon met kleine hoeveelheden chemisch afval groeide uit tot een systeem met meer dan 30 verschillende afvalstromen die ingezameld en verwerkt werden. De wetgeving heeft daar ook aan bijgedragen. De milieustraat werd een belangrijke schakel in het verantwoord inzamelen en verwerken van afvalstromen.

Het bandenproject: een mooie circulair voorbeeld
Een bijzonder project binnen de circulaire gedachte is het ‘bandenproject’ in samenwerking met RIVO en Avans, dat begon als een onderzoek naar rubberstromen. “Rubber is een lastig materiaal om te recyclen, maar de bandjes van onze afvalcontainers bleken een potentieel herbruikbare bron te zijn. Vaak zijn de bandjes nog in goede staat wanneer de containers worden afgedankt. Voorheen verdwenen de bandjes en werden ze later allemaal verbrand. Door de kennis die Avans heeft, hebben we uit kunnen rekenen wat het effect van het verbranden van die bandjes op het milieu heeft. Dus het winnen van nieuwe grondstoffen om voor die oude bandjes weer nieuwe bandjes te maken, ten opzichte van het hergebruik van die bandjes. En de milieubelasting van het maken van die nieuwe bandjes was uiteraard veel meer.” Vertelt Tim.

Met die informatie is Tim met zijn collega’s naar de leverancier gestapt. Met de opmerking dat ze graag nieuwe containers bestellen, maar de bandjes niet hoeven. De leverancier vond het een goed idee, maar de leverancier is niet de producent in dit geval. Er zijn slechts een klein aantal fabrieken die de wereld bedienen. Tim legt uit: “Samen met de branchevereniging hebben we een vuist gemaakt. Er is een aangepast model gemaakt dat nu bij de branchevereniging voor containers ligt. Als daar feedback op gekomen is, worden dat Nederlandse modelcontracten waarin staat dat leveranciers verplicht worden om containers zonder wielen en assen te leveren. Zo proberen we écht het verschil te maken en kunnen we hergebruiken. Op deze manier verlagen we de kosten en vermindert het de milieubelasting. Daar zijn we trots op.”

Het circulair ambachtsnetwerk: afval wordt een hulpbron
Tim’s visie gaat verder dan alleen afvalbeheer; hij wil de gemeenschap betrekken en afval veranderen in een waardevolle hulpbron. Het concept van een ‘circulair ambachtsnetwerk’ is ontstaan, een systeem waarin gebruikte goederen worden hergebruikt en hersteld, in plaats van weggegooid te worden. Bestaande kringloopbedrijven, sociale initiatieven en lokale gemeenschappen in de gemeente Oosterhout zullen allemaal deel uitmaken van dit netwerk. Hierdoor krijgen goederen een tweede leven en mensen die het nodig hebben, toegang tot bruikbare spullen.

Het doel is om afval te verminderen en de focus te verleggen naar het hergebruik en de waarde van producten. Door deze verandering kan afval niet langer als nutteloos worden beschouwd, maar eerder als kans om duurzamer te leven en de gemeenschap in Oosterhout te versterken.

Een duurzame toekomst
Het verhaal van Tim en zijn collega’s bij de gemeentewerf is een inspirerend voorbeeld van hoe bedrijven, inwoners of in dit geval de gemeente zich kan inzetten voor circulariteit en duurzaamheid. Door afval te beschouwen als een bron van waarde en samen te werken met partners in het circulaire ambachtsnetwerk, werkt de gemeente aan een duurzame toekomst. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de bevolking van Oosterhout als geheel. Afval is niet langer gewoon afval; het is de bouwsteen van een duurzame en verantwoorde toekomst.

 

Delen

© Gemeente Oosterhout